Biträdande DPL Installation

Kund, Trafikverket

Projekt, Västlänken Station Centralen

Arbetsuppgifter, företräder beställaren (Trafikverket) i installationsrelaterade frågor samt andra angränsande frågeställningar inom kontrakt, samverkar med Trafikverkets interna experter i verifikation av projekteringen mot trafikverkets krav. Uppföljning projektörer och entreprenör inom installationer mot budget, tidplan, leveranser. Samverkan med externa parter så som fastighetsägare, Västtrafik och räddningstjänsten och trafikverkets förvaltningsorganisation, eldrift och tågdrift.

Ingående system, El, TELE, Belysning, Nödbelysning, VA, VVS, PA System, Trafikinformationssystem, Brandlarm, Skalskydd, RAKEL, Brendgasevakuering e.t.c.

Övrigt, Kontraktsformen är ECI samverkansprojekt (Early Contractor Involvement), Etappvärde ca 4500 MSEK varav installation ca 800 MSEK.

 

Foto, Tomorrow AB / Kanozi