Detaljkonstruktion

Designpoolen har två huvudfunktioner detaljkonstruktion och revisionshantering

Detaljkonstruktion bakgrunden till denna funktion är att mycket av detaljkonstruktionen är upprepning och kan med fördel hanteras av mer juniora konstruktörer än själva funktionskonstruktionen. Vi kan hantera konstruktions och dokumentations-uppdrag för kunder till förmånliga priser, en förutsättning för att Designpoolen skall vara en passande lösning är att arbetet är paketerbart och i de flesta fallen att det är för en kund vi redan har en etablerad relation med där vi är bekanta med kundens interna system. Bästa resultatet kan vi få hos kunder där vi levererar en konsult som jobbar internt hos kunden som kan hantera planering och paketering av detaljkonstruktionen.

Revisionshantering bakgrunden till denna funktion är att uppdatering av elritningar blir ofta nedprioriterat i projekt av ekonomiska och tidsmässiga skäl, detta leder till en elanläggning som inte uppfyller kraven på aktuell och uppdaterad dokumentation som ställs i Starkströmsföreskrifterna. Vid sidan av det så ger det också upphov till längre stilleståndstider vid fel i anläggningen då dokumentationen inte underlättar felsökningen om ombyggnader inte införts i dokumentationen. Slutligen ger det extrakostnader och förseningar i samband med att extern part anlitas för att utföra arbete och måste gå igenom anläggningen för att verifiera inkopplingar och funktioner när verkligheten inte stämmer överens med dokumentationen. Lösningen från Perbellum är att vi genom noggrann planering och med rätt resurser för jobbet hanterar ritningsrevisioner på löpande räkning för 455kr/h, vi gör det utan krav på att själva ha anlitats i samband med ombyggnaden. Detta gör vi genom att gemensamt med kunden ta fram ett upplägg som passar, normalt innebär detta följande förutsättningar:

        Kunden står för hård och mjukvara

        Uppdateringarna finns dokumenterade genom anteckningar

        Vi kan få ett leveransdatum med god marginal

        Arbetet kan utföras från våra lokaler

Hård och mjukvara bör hanteras av kunden för att själva ha kontrollen över sin dokumentation och verktygen för att själva hantera vissa ändringar. Vi kan även hantera hård och mjukvara samt lagra ritningsfiler i de fall önskemål finns men rekommenderar alltid att ni själva har kontroll över er anläggnings dokumentation. Vi hjälper gärna till att ta fram riktlinjer och rutiner som reglerar hanteringen av er dokumentation samt ge rekommendationer inom mjukvara baserat på era behov.