Framtagning av elsäkerhetsrutiner

Kund, St1 Supply AB

Projekt, Framtagning av elsäkerhetsrutiner och direktiv

Arbetsuppgifter, Upprättande av styrande dokument för delegering kring elanläggningsansvar m.m. interna rutiner för efterlevande av ellagen och övriga gällande lagar och förordningar.

Ingående system, Ellagen, ELSÄK-FS, Starkströmsföreskrifterna och ett flertal SS-EN standarder.

Övrigt, Ex miljökrav, ATEX

 

Foto, Göteborgs Hamn