Elsäkerhetsutbildning

Elsäkerhet är grundstenen till en god arbetsmiljö, personal ska inte utsättas för risker, de som berörs ska känna till de risker som är närvarande vid en elanläggning. Det är den elanläggningsansvariges skyldighet att tillse att anläggningen inte orsakar skada hos personer som vistas i dess närhet. Vi kan tillsammans med vår partner Duskon Elkraft hjälpa till med både elsäkerhetsrutiner, utbildning av personal samt rådgivning vid tolkning av lagar, förordningar, föreskrifter eller standarder.

ESA Utbildning

Vi arrangerar på vårt kontor eller på plats hos er ESA utbildningar tillsammans med vår partner Duskon Elkraft, lärare Hans Hjalmarsson med mångårig erfarenhet av utbildning och en gedigen bakgrund inom elkraftsbranschen. Hans är en av de enligt Energiföretagen Sverige godkända ESA lärarna, Hans har varit aktiv inom ESA utbildning sedan den första ESA tillkom 1984.

Inom ESA finns idag ett flertal handledningar, vi kan hjälpa er med utbildning inom samtliga:

  • ESA Grund, standarden, lagfar, förordningar och föreskrifter samt grundläggande förståelse för begrepp och risker.
  • ESA Arbete, tydliggörande av rutiner för arbete vid elanläggning.
  • ESA Industri och installation, inriktad mot lågspänning.
  • ESA Röjning i ledningsgata
  • ESA Vattenvägar, vattenkraftsinriktad
  • ESA Tillträde, inriktad på lekmän som vistas vid elanläggning

Kurser kan skräddarsys enligt era behov tveka inte att kontakta oss!

Elanläggningsansvarig

Begreppet infördes genom standarden SS-EN 50110-1 Utgåva 3, där även rollerna eldriftsansvarig och elarbetsansvarig har förändrats. Numer finns förutom elanläggningsansvarig, eldriftledare samt elsäkerhetsledare. Vi kan skräddarsy utbildningspaket som passar just er för att säkerställa att era befattningshavare har den kunskap som krävs för att leva upp till de ansvarsområden som är knutna till respektive post. Det är viktigt att de ansvariga har en förståelse för de bakomliggande lagar, förordningar och föreskrifter som gäller, vi ser till så att de får kunskapen som krävs för att skapa en trygg arbetsplats med fokus på elsäkerhet. Kontakta oss!