Installationsledare

Ansvar för installatörer, material, tidplan & budgetuppföljning.

Uppdraget avser installationsledning under renovering av bergtunnlar och schakt som innehåller ett flertal olika installationssystem bland annat belysning, nödbelysning, skalskydd och brandlarm.

Installationer utförs enligt kundspecifik standard i tunnelmiljö (C5M klass)