Ledande konstruktör Offshore

Kund Apply Emtunga

Projekt BP Trinidad Tobago Mahogany enligt U.S. Natoinal Electric Code med tillägg för Trinidad Tobago, delvis Hazardous Location Class 1 Division 2

Arbetsuppgifter, I projekteringsskedet ansvar för att material och konstruktioner följer nationella (U.S. NEC), Bransch typiska (Ex, Hazardous), samt kundstandarder (BP) inom projekt bpTT Mahogany B där Apply Emtunga AB levererade ett LQ (Living Quarter) till en befintlig offshore gasplattform utanför Trinidad. Framtagning av specifikationer för förfrågningsunderlag till underleverantörer av exempelvis elcentraler (U.S. typ), konstruktionsgranskning, systemkonstruktion och uppföljning.

Under byggskedet kontroll av montagearbete i projektets slutfas inför skeppning, felrapportering och framtagning av ombyggnadsunderlag. Leverantörskontakter i samband med felleveranser och andra avvikelser.

Ingående system, Brandlarm, Evakuering, HVAC, Kraftdistribution, PA System, Floodlights, Nödbelysning, Helikopterplatta m.m.

Övrigt, MC-HL kabelinstallationer, UL godkänt material, köksmaskiner, 120/208 & 480 VAC system

 

Foto, BP