Projektledare energieffektivisering

Kund, Västfastigheter

Projekt, Energieffektivisering Sjukhusfastigheter

Arbetsuppgifter, Projektledning, uppföljning mot tidplan, budget och teknik.

Ingående System, Ventilation, kraftdistribution, solceller

Övrigt, Installationer inom medicinsk miljö.

 

Foto, Västra Götalandsregionen